Ti se sjeli do kroměřížského Domu kultury. Semináře se zúčastnili nejen zástupci místních vzdělávacích zařízení, ale i škol z Přerova a Vyškova. Na setkání vystoupil se svým projevem také poslanec Parlamentu ČR Waltr Bartoš, předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Michaela Šojdrová, která je místopředsedkyní zmíněného výboru. Pobočka kunovické soukromé školy by v Kroměříži měla fungovat už od příštího školního roku.