Pochybení bývalého ředitele bylo prokázáno kontrolními orgány. Lubomír Ševčík se měl dopouštět dlouhodobé šikany, mobbingu, bossingu, nervového zacházení a obtěžování.

Ve funkci skončil Ševčík po téměř 30 letech a méně jak rok před dosažením důchodového věku. V ústavu však nadále zůstal a aktuálně působí na pozici vedoucího vychovatele. Odborová organizace se proti tomuto polovičatému rozhodnutí ohrazuje.

„Na dveřích stále visí jeho cedulka, že je ředitelem a sedí i nadále v ředitelně. Důvody odvolání nebyly sděleny ani zaměstnancům ani předsedovi odborové organizace Aloisi Fochrovi,“ popisuje situaci Hana Pavezková.

Oficiálně byl na jeho místo dočasně jmenován Vlastimil Malát, který je ovšem, podle šetření příslušných úřadů, také jedním z mobberů.

„Podílel se na šikaně zaměstnanců a věděl o spoustě věcí, které nebyly a doposud nejsou v pořádku a jsou v rozporu s legislativou,“ říká Hana Pavezková.

Podle zástupců odborů stále pokračují represe vůči nepohodlným zaměstnancům.

„Odbory vidí nadále problém v obsazení vedoucích míst, kteří svolávají některé zaměstnance a snaží se situaci dále nějak řídit a ovlivňovat. To u zaměstnanců vede k nejistotě o práci a strachu. Dokud bude v ústavu působit bývalý ředitel a ve vedoucích pozicích lidé, jenž se podílí na šikaně vůči podřízeným, mobbingu a bossingu, jak vzešlo z Inspektorátu práce, tak není zcela vyřešeno nic,“ míní zástupci odborů předseda Alois Fochr a místopředsedkyně Hana Pavezková.

Slovo uklidnění proto ve Výchovném ústavu Střílky prozatím neznají. Situace je nadále komplikovaná a neutěšená. Ministerstvo školství ještě vyšetřování neuzavřelo.

„V tuto chvíli však úřady nenašly žádná pochybení, která by byla dále postoupena Policii České republiky,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

„Lubomír Ševčík byl odvolán z funkce k 25. červnu z důvodu závažného porušení nebo nesplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele,“ nechala se slyšet neurčitě Lednová.

„Zájemci se do výběrového řízení mohou hlásit do konce července. Konkurs je otevřen všem. Tedy i současným zaměstnancům ústavu,“ dodává Lednová.

Odbory jsou toho názoru, že ministerstvo by se nyní mohlo poohlížet po řediteli či ředitelce zvenčí.

„Domníváme se, že ministerstvo nyní bude hledat nezávislého kandidáta, člověka zvenku, nezatíženého vazbami, bez minulosti spjatou se stříleckým ústavem, někoho s novými vizemi a představami. Věříme však, že ministerstvo odvoláním pana ředitele jasně definovalo, že si přeje, aby řízení v ústavu v budoucnu probíhalo ve zcela odlišném duchu. Musí přijít zcela nové vedení, které to nebude mít vůbec lehké,“ uzavírá Pavezková.

Bossing je specifický tím, že psychické šikany se dopouští nadřízený pracovník na svém podřízeném. Nadřízený poškozuje podřízeného před jeho kolegy, znesnadňuje či znemožňuje mu jeho práci.Tento druh šikany se vyvíjí a stupňuje, zhoršuje vztahy na pracovišti a zvyšuje kult osobnosti vedoucích. Mobbing je druh rafinované šikany na pracovišti. Jedná se o útoky skupiny proti jednotlivci. Motivy šikanujících nemusí být osobní, může jít jen o snahu vyhnout se vyloučení ze skupiny a uchovat si vlastní zaměstnanecké výhody.

- Výchovný ústav Střílky pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou a nařízeným předběžným opatřením

- Kapacita dětí v zařízení 48, v 6ti výchovných skupinách po max. počtu 8 dětí

- Součástí zařízení je základní a střední škola, která zajišťuje vzdělávání ve 3 učebních oborech Zdroj: Výchovný ústav Střílky