Řeč přišla také na plánovanou výstavbu nového pavilonu.

„Nemocnice potřebuje kvalitní moderní akutní oddělení, protože zdravotní péče se tady poskytuje v prostorách opravdu velmi historických,“ říká Roman Havlík.

Ještě předtím je však podle šéfa nemocnice potřeba opravit některou infrastrukturu, která je v havarijním stavu.

„Opravujeme jen to nejnutnější. Zvolili jsme čtyři nebo pět nejdůležitějších priorit, které by potencionálně mohly ohrozit či zastavit fungování nemocnice a ty řešíme přednostně,“ vysvětluje v rozhovoru.

Máte za sebou přes čtvrt roku v čele Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Stále platí, že nelitujete, že jste tohle křeslo vzal?

Vůbec toho nelituji a považuji tuto nemocnici za velmi zajímavé zdravotnické zařízení s opravdu velkým potenciálem. Práce tady mě baví i proto, že sem můžeme přenášet zkušenosti z Fakultní nemocnice Olomouc, což tuto nemocnici z mého pohledu, i z pohledu mnohých zaměstnanců, hodně posouvá dopředu. Je to zkrátka pozitivní a příjemné.

Co tato zkušenost přinesla vám osobně?

Když jsem před 11 lety začínal řídit FNOL, tak člověk neměl zkušenosti a věci dělal nějak. Když se na to podívám zpětně, téměř vše bych dělal trochu jinak. Ale je to víceméně jen kosmetická úprava, protože zkušenosti s tím samotným procesem člověka vždy posunou. Nyní po těch letech mám možnost nabyté zkušenosti uplatnit v nemocnici, která v současnosti má velký prostor si utvářet svou dlouhodobou budoucnost. Je příjemné, že zkušenosti, které máme s řízením FNOL nám umožňují v Kroměříži být daleko efektivnější, než jsme byli třeba v rozvoji naší olomoucké nemocnice v minulosti.

Je vůbec možné všechny zkušenosti z FNOL přenést do Kroměříže? Přeci jen Psychiatrická nemocnice je trochu odlišné zařízení…

Myslím si, že je to velmi obdobné. Za motor a budoucnost nemocnice považuji personál. Snažím se využít jeho potenciál, správně je namotivovat a vytvořit prostředí, kde je baví věci měnit a posouvat. Rozhodně nepraktikuji takový typ vedení, kde bych něco nařizoval, nebo tlačil proti vůli zaměstnanců. Měl jsem dvoudenní akci s místními primáři a oni sami si vybrali priority, které cítí, že by se měly vyřešit a které by celou nemocnici posunuly. Mým úkolem proto je, abych je zapojil a dal jim pravomoci, aby se nemocnice posunovala.

Samotné vedení zdravotnického zařízení má samozřejmě mnoho specifik. Za zásadní považuji, že nemocnice musí fungovat jako celek. Doslova jako jeden organismus. A toto vědomí musí získat všichni důležití hráči - především primáři, kteří musí myslet v dimenzi celé nemocnice, ne jen v dimenzích svého primariátu.

Už jsem zmínil, že jste v Kroměříži téměř čtyři měsíce. Jak byste své dosavadní působení v nemocnici shrnul? Při našem posledním setkání jste zmínil, že je zde potřeba nastavit určité procesy. To se už povedlo?

Legislativně jsou všechny procesy v pořádku. My jsme sem přinesli naše organizační normy, naše standarty, jak postupujeme při nákupu, při soutěžích, při výběrových řízeních a tak dále. Toto je zcela v pořádku. Povedly se nám již získat i nějaké finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví na řešení akutních havárií v areálu nemocnice. V současnosti už vypisujeme výběrové řízení na nezbytné práce – výměnu hlavního řádu vodovodu, úpravu kanalizace a další. Celkově se jedná o opravy za téměř 40 milionů korun. Polovinu z této částky zaplatí zřizovatel formou dotačního příspěvku. To je pro nás taky nemalý úspěch. Zároveň jsme změnili směr a zrychlili tempo transformace této nemocnice v souladu s reformou psychiatrické péče. Chceme velmi rychle otevřít dalších 25 akutních lůžek a pracujeme na tom, aby nemocnice v budoucnu mohla postavit akutní čtyři oddělení a akutní část nemocnice jako doplněk tohoto historického areálu.

O havarijním stavu některé infrastruktury jsme se už bavili krátce po vašem nástupu. Nyní tedy vypisujete výběrové řízení na zhotovitele. Máte nějakou časovou představu, kdy by tohle všechno mohlo být kompletně vyřešeno?

To, co nyní hodláme opravit bude kompletně hotovo během půl roku až jednoho roku. Areál této velikosti však potřebuje dlouhodobý plán obnovy a to je nekonečný proces. Bude se přebudovávat mnoho oddělení, mění se totiž standarty poskytování péče. I v rámci reformy psychiatrické péče, dochází k tomu, že se péče o pacienty poskytuje trochu jinak. Více ambulantně, více se zapojují stacionáře, naopak méně se poskytuje péče na akutním lůžku. Tudíž rekonstrukce nebo chcete-li změny v areálu PNKM budou probíhat pořád. Je pro nás ale důležité mít nějaký cílový stav, kam by se nemocnice měla se posunout za 10 nebo 20 let. Vytvoření takového cílového stavu, tzv. generelu nemocnice, je však proces, který nejde zvládnout ani během jednoho roku.

Je to tedy něco, s čím by měl přijít budoucí ředitel? Touto dobou už mělo probíhat výběrové řízení…

Neprobíhá. Pan ministr se rozhodl, že zatím nebude vypisovat výběrové řízení. O tom, jak dále v této nemocnici, s ním budu jednat až začátkem příštího roku. Pan ministr považuje působení týmu z FNOL ve zdejší nemocnici za prospěšné zatím na něm nehodlá nic měnit. Vnímá to jako pozitivní pro toto zařízení. Do konce roku podle mých informací neplánuje žádnou změnu, ani vypisovat žádné výběrové řízení.

Pro vás osobně tato změna není problém? Původně bylo avizováno, že po prázdninách bude výběrové řízení a do konce roku by mohlo být o novém řediteli jasno…

Jak si myslím, že by to celé mohlo fungovat, je více zapojit místní zaměstnance a posílit i vyšší manažerské posty novými lidmi a posunout na ně více pravomocí a odpovědnosti. To si myslím, že je reálné pro další období. Bavíme se teď konkrétně o náměstcích. Myslím si, že už je vhodná doba dosazovat do této nemocnice stabilnější vedení.

Ještě se vrátím k havarijním stavům. Část z nich by tedy podle vašich slov mohla být za půl roku až rok opravena. Musím se proto zeptat, proč se podle vás tohle neudělalo už za bývalého vedení?

Opravujeme jen to nejnutnější. Zvolili jsme čtyři nebo pět nejdůležitějších priorit, které by potencionálně mohly ohrozit či zastavit fungování nemocnice a ty řešíme přednostně. Je tady však mnoho dalších věcí k řešení a v současné době například finalizujeme investiční plán, kde chceme vybrat priority, které je nezbytné vyřešit v příštím roce. Tedy jaké přístroje obnovit, jaké havarijní stavy opravit, nebo kde umožnit i nějaký medicínský rozvoj.

Co se týče bývalého vedení. Nejsem si vědom toho, že by za poslední rok a půl byly nějak systémově řešeny havarijní stavy. My jsme postupovali standardně. Během dvou měsíců jsme identifikovali, co nejvíce ohrožuje provoz nemocnice, zvolili jsme to, co potřebuje opravdu akutní řešení a zcela standardní procedurou jsme zažádali o dotaci od zřizovatele a teď vypisujeme výběrová řízení na provedení těchto prací a realizaci těchto investic. Má to všechno standardní lhůty, to trvá v řádu jednotek měsíců. Následně se uzavře smlouva o realizaci dané investice a předpokládáme, že během příštího roku bude vše zrealizováno.

Velkou investicí a novou stavbou v místním areálu by mohl být nový akutní pavilon. O jakém časovém horizontu se tady bavíme?

Nemocnice potřebuje kvalitní moderní akutní oddělení, protože zdravotní péče se tady poskytuje v prostorách opravdu velmi historických. Předpoklad je, že pokud se doplní finanční prostředky, které má nemocnice, nějakou dotací, tak by se mohl už v příštím roce začít soutěžit zhotovitel této investice.

To je poměrné rychlé…

Jak se to vezme. My jsme státní organizace, má to svoje zákonitosti, zákonné limity a tak dále. Ale pokud bychom začali soutěžit příští rok zhotovitele, tak následující rok by tato investice mohla začít.

Co všechno bude tento pavilon obsahovat?

Předpokládáme, že by tam byly čtyři akutní oddělení. Jedno takové oddělení může mít až 30 lůžek, tudíž maximální kapacita celého pavilonu bude 120 lůžek a k tomu to směřujeme.

Často se hovoří o tom, že narůstá počet lidí, kteří potřebují psychiatrickou péči. Čím to podle vás je?

Stále více lidí nezvládá ten současný informační i ekonomický tlak. Řekněme, že u mnohých stoupá hladina stresu, tudíž je jejich dušení zdraví ohroženější, než tomu bylo dříve. Více lidí proto potřebuje nějakou formu léčby. Mimochodem, setkal jsem se se studií, že snad 40 procent současných deváťáků trpí depresí. Tím neříkám, že jsou všichni léčení. Společnost ale opravdu není tak odolná a zdravá jako byla dříve.

Psychiatrická péče by měla pacienta co nejvíce vracet do normálního života a pečovat o něj v jeho podmínkách, tedy ideálně doma. Zdejší nemocnice sice vybuduje akutní oddělení, ale dlouhodobě se bude měnit v tom smyslu, že více péče bude poskytovat ambulantně formou denních stacionářů a celková lůžková kapacita pro hospitalizované pacienty bude klesat. Zkrátka při vhodné transformaci psychiatrické péče v naši republice bude klesat počet akutních lůžek, přestože se zdá, že počet psychiatricky nemocných lidí narůstá.

V současnosti máte zhruba 850 lůžek. Máte představu o kolik by se jejich počet měl snížit?

V rámci reformy psychiatrické péče se část lůžek změní na akutní lůžka a těch bude celkově zhruba 150. Část péče se bude dále specializovat - zhruba 120 lůžek bude pro léčbu závislostí a do 200 lůžek budou gerontopsychiatrická oddělení. Zbytek lůžek bude transformováno na následnou péči, těch bude zhruba 300. Výsledná kapacita tedy bude přes 750 lůžek, tudíž klesne o méně než 100 lůžek.

Kdy byste se do těchto čísel mohli dostat?

Během pěti až sedmi let. Tedy někdy do roku 2030.

Na vašem webu jsem viděl, že hledáte klinického psychologa či psychoterapeuta. Náborový příspěvek u této pozice nabízíte 400 tisíc korun, což je poměrně velká částka. Je pro vás dnes velký problém sehnat kvalifikované pracovníky?

Konkrétně kvalifikovaní, respektive vysoce kvalifikované kliničtí psychologové, kteří mají dvě atestace, jsou nedostatkoví. A sehnat tyto zaměstnance je velmi náročné.

Když se v příštích letech změní v nemocnici počet lůžek, zamíchá to i s počty zaměstnanců?

Já předpokládám, že se léčba bude více specializovat a bude zde více akutních oddělení, které vyžadují více personálu, tudíž počet lékařských odborníků, zvláště lékařů a klinických psychologů, bude mírně narůstat.

Když pomineme inzerát, o kterém jsem hovořil, máte zbylé pozice v nemocnici obsazené?

Chceme přijmout i lékaře a dlouhodobě musíme pracovat na získávání těchto odborníků. Musíme spolupracovat se vzdělávacími institucemi, aby se o nás vědělo. Cesta, jak získat ty nejlepší odborníky, je být tou nejlepší nemocnicí.

Takže to je váš cíl do dalších měsíců?

Určitě. (úsměv)

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. (* 11. 4. 1965) Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a dále se ve svém studiu úzce specializoval na chirurgii. Od roku 2012 je ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc. Přednáší a publikuje doma i v zahraničí, hovoří čtyřmi jazyky (angličtina, němčina, francouzština a ruština). Od 1. července 2023 je pověřen řízením Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.