Chemickému a mikrobiologickému testu bylo přitom podrobeno celkem sedm dostupných tekoucích studánek, nezávadnou vodu má pouze jedna z nich.

„Všem sledovaným parametrům vyhověla pouze studánka při cestě na Dušnou. Zbývající šestice studánek nevyhověla v mikrobiologických parametrech, voda v některých z nich je dokonce značně problematická,“ přiblížil výsledky Václav Janík, vedoucí laboratoře společnosti VaK Vsetín, která rozbory prováděla.