Nový systém, se kterým se mohli zájemci včera seznámit, začne platit od nového roku. Od této změny město očekává lepší přehlednost, transparentnost i dostupnost pro žadatele.

„Radnici každoročně zaplavilo množství požadavků o finanční příspěvky, řádově za třicet až padesát milionů korun, které nebylo možné uspokojit. Proto chceme mít v rukou pro poskytování dotací pevně a jasně stanovené podmínky,“ vysvětlil Miloš Malý.
Nová pravidla mají žadatele přimět k hledání i jiných finančních zdrojů než je městská pokladna.

Připravený seminář přilákal na sto dvacet žadatelů o dotace z Kroměříže

„Struktura nového systému zahrnuje dotace na činnost organizací, na jednotlivé akce do deseti a nad deset tisíc, na dofinancování projektů a podporu mimořádnou,“ přiblížila projektová manažerka kroměřížské radnice Jana Pošvancová.

Podle ní budou dotace na činnost rozdělovány tak, aby byla podpořena stabilizace a rozvoj neziskového sektoru ve městě. „Mimořádné dotační tituly by měly organizacím například pomoci řešit události, které se nedaly dříve předvídat,“ vysvětlila Pošvancová.

Podle projektové manažerky si žadatelé budou muset zvykat také na odlišný postup při podávání žádostí. „Zatímco dosud žádosti podávali u příslušných radničních odborů, nyní budou spolupracovat s Kroměřížskou rozvojovou kanceláří, která má administraci na starosti. Kancelář, sídlící v hlavní budově radnice na Velkém náměstí, poskytne žadatelům veškeré potřebné informace, dokumenty, konzultace, a také přijímá vyplněné žádosti,“ uvedla Pošvancová.

Samotný proces schvalování bude obdobný jako v předchozích letech. „Zpracované žádosti budou hodnotit příslušné komise a následně je bude schvalovat rada, v případě dotací převyšujících deset tisíc korun zastupitelstvo,“ dodal mluvčí radnice Pavel Zrna.

Podrobnosti o novém systému dotací radnice včera prezentovala na dvou seminářích. Ty přilákaly téměř sto dvacet příslušníků a členů nejrůznějších spolků. „Přišli jsme, abychom se více dověděli o této oblasti, zda se nás také týká. Chceme zjistit, co město nabízí vzhledem k našemu sektoru, a případně tak navázat další kontakt,“ prozradil správce kroměřížské Nemocnice milosrdných sester Vít Pělucha. Podle interních informací si nový, i když složitější, systém žádostí o dotace pochvalovali i jeho odpůrci.

PŘEČTĚT SI VÍCE ZPRÁV Z KROMĚŘÍŽSKÉHO REGIONU

Moje Kroměřížsko Sport Kultura Podnikání Černá kronika