„Důvodem odstranění zeleně je její zhoršený stav, který je u některých stromů až havarijní,“ upozornil kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Některé stromy podle něj sice vypadají na pohled dobře, ale mnohé jsou napadené chorobami a škůdci. V Nerudově ulici se budou kácet dva jehličnany, v Kollárově se počítá s odstraněním šestapadesáti javorů jasanolistých.

„V Nerudově ulici bude nově vysazeno sedm listnatých stromů, půjde o svitel latnatý. V Kollárově ulici vysadíme 109 listnatých stromů, počítá se s jasany a okrasnými hrušněmi,“ popsal Martin Posolda, který má na starost městskou zeleň.

Zeleň v Nerudově ulici doplní 172 a v Kollárově 102 keřů, v obou ulicích se počítá také s květinami a nově založeným trávníkem. Náklady překročí půldruhého milionu, větší část obstarají evropské fondy.

Kácet by se mohlo už na začátku příštího roku, nové stromy pak mohou být vysazeny na podzim. (hed)

V holešovském TyMy centru pojali Den bez aut hravě: děti si tam vyzkoušely jízdu zručnosti, nordic walking, poznávání dopravních značek, nebo zdravovědu. Kromě toho je ale čekal také slalom na invalidním vozíku a slepecké dráhy.
Na Dni bez aut se děti učily bezpečnosti i solidaritě