Pěstounství je forma náhradní rodinné péče, kdy se člověk stará o svěřené dítě: mnohdy i několik let, nebo až jeho do dospělosti. Dítě si do péče může vzít jednotlivec, bezdětný pár i rodina s dětmi.

Pěstounů je v celé republice dlouhodobě nedostatek, i Kroměříž proto usiluje o rozšíření jejich počtu: besedou budou provázet sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči z oddělení sociálně právní ochrany dětí.

„Veškeré informace je možné po předchozí telefonické domluvě získat také přímo na odboru sociálních věcí,“ dodala vedoucí oddělení Gabriela Rebecca Janošová. 

Výroční třídenní kongres více než pěti stovek odborníků v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku vyvrcholil v pátek v Kroměříži. Na snímku zleva prezident kongresu Ivan Pár, předseda vědeckého výboru Richard Salzmann a předseda odborné společn
Kroměříž hostila třídenní kongres špičkových lékařských odborníků