„Rekonstrukce se bude týkat Generálského domu č. p. 33 na Velkém náměstí, který je v majetku radnice, dále pak tří památkově chráněných objektů v majetku fyzických a právnických osob,“ informoval mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Řada dojde také na církevní objekty, jako například chrám sv. Mořice, včetně tří přilehlých budov a kostel sv. Jana Křtitele. „V chrámu sv. Mořice jsou ve velice špatném stavu vitráže a barokní prvky. U druhého kostela umělé mramory v interiéru. Také zdivo je hodně zatížené vlkostí,“ nastínil důvody úprav Vít Pořízek, odborný duchovní asisten děkanátu Kroměříž.

V budovách přilehlých k chrámu sv. Mořice se bude podle něj pracovat na druhé etapě výměny a repasi poškozených oken. „Práce ve všech třech objektech mohou přijít zhruba na sedmnáct milionů korun. Úpravy jsou rozvrženy do pěti let,“ poznamenal Pořízek.

Zmíněné opravy naplánovala kroměřížská radnice, jejíž zastupitelé už také nedávno schválili návrh Programu renerace pro rok 2010. Za tímto účelem se proto také chce ucházet o finanční prostředky od státu.

„Každoročně se snažíme využívat dotace poskytované ministerstvem kultury na opravy v městských památkových rezervacích. Je–li objekt ve vlastnictví radnice, musíme se na úhradě nákladů podílet nejméně z padesáti procent,“ konstatoval místostarosta Kroměříže Petr Sedláček. Když je podle něj památka majetkem soukromé osoby, musí ta uhradit čtyřicet procent.

„Vzhledem k tomu, že církev zpravidla nemá dost peněz na rekonstrukce, často přispíváme na úhradu jejich podílu i my,“ uzavřel Sedláček.