Tamní radnice totiž zamýšlí, že zregeneruje sídliště Višňovce. Sinvesticí se začne ještě letos za předpokladu, že se tamním radním podaří získat peníze zministerstva pro místní rozvoj.

Otom, jak by mělo sídliště vbudoucnu vypadat, mají vHulíně už svoji představu. „Celková obnova se bude týkat opravy cest přes sídliště, úpravy zelených ploch a vybavení dětských hřišť novými prolézačkami, lavičkami a dalším mobiliářem,“ nastínil plány hulínské radnice vedoucí investičně-správního odboru ZdeněkVáňa.

Mimo to by se měl vtamní lokalitě zvýšit počet parkovacích míst, což je podle Váni nejožehavější problém vcelémměstě.

Zda pracovníci ministerstva peníze na obnovu sídliště Hulínu přidělí, se rozhodne nejpozději vkvětnu. „Vsouvislosti stím chceme pracovat ina dalších etapách úpravy sídlišť Sadová, Družba Ia Družba II,“ dodalVáňa.

Zpracováním projektu regenerace sídliště město pověřilo kroměřížskou architektku Radmilu Vraníkovou.

„Musím jej dokončit nejpozději do poloviny března. Na projektu spolupracuji ise zahradními architekty, kteří mi předávají návrhy na úpravu zeleně a výsadbu nových stromů vlokalitě,“ přiblížila Vraníková.