„V současné době je zhruba pětaosmdesát procent zasíťovaných pozemků pro menší příchozí investory v centrální části zóny už prodáno nebo zasmluvněno. Je tedy nezbytné pokračovat v přípravě dalších pozemků k prodeji. Bez toho nebude možné nové investory do zóny přilákat,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro strategický rozvoj Lubomír Traub.

Koncepce rozvoje SPZ Holešov počítá s různorodým obsazováním zóny, co se týká oboru i velikosti investorů. Ponechá se přitom ucelené území pro velké záměry o výměře nad 50 hektarů s možností jejího dalšího rozšíření. Další plochy budou vymezeny pro veřejný prostor, volnočasové aktivity a doplňkové služby.

„Součástí dostavby nové infrastruktury budou rozvody vody a plynu, dešťová i splašková kanalizace, telekomunikační sítě, veřejné osvětlení, účelové komunikace, stezky pro cyklisty a chodce a také sadové úpravy,“ informoval krajský radní pro investice Zbyněk Fojtíček.

„Výstavba nové infrastruktury bude probíhat po etapách, postupně podle potřeb obsazování zóny a zdrojů financování,“ doplnila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.