V nových pravidlech jsou Garant projektu a členové Řídícího výboru i Projektového týmu nově definování pouze funkčním zařazením, bez uvedení konkrétních jmen. Garantem projektu tak je stanoven hejtman Zlínského kraje a Řídící výbor povede náměstek hejtmana pro strategický rozvoj.

Díky změnám se má podle úředníků snížit četnost jednání Řídícího výboru, ta budou nově probíhat zpravidla jednou měsíčně, častěji pouze v případě potřeby.

Nově se také ruší pracovní skupina specialistů krajského úřadu, která byla stanovena v dřívějších pravidlech, protože díky převedení projektu na odbor investic krajského úřadu už jí podle vedení kraje není zapotřebí.

Projekt Strategické průmyslové zóny Holešov je zaměřen zejména na přípravu a výstavbu infrastruktury v zóně, propagační a realitní marketing, obsazování zóny, řešení majetkoprávních vztahů a také na správu a údržbu majetku.

Holešovská zóna je jednou z největších v Česku, jenže většina z 360 hektarů její celkové plochy na rozdíl od jiných podobných areálů zeje prázdnotou. Původní představy přitom slibovaly až 12 tisíc pracovních míst. Kraji dokonce v krajním případě může hrozit, že bude vracet dotace vyčerpané na stavbu zóny.

Hlavním motivem vlekoucím se už celá léta jsou spory kolem případné ekologické zátěže a podzemních vod. Zaplnění zóny ale vázne také kvůli průtahům s dokončením dálnice D49 směrem od Hulína na Fryšták a dále na Slovensko.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU