Samotná demolice začala už před třemi lety v srpnu, kdy šly k zemi první obytné domy a technická budova. O budoucím využití této lokality se bude teprve rozhodovat. Město by mohlo pozemky prodat pro individuální bydlení.

„Podařilo se tak vyřešit letitý problém, kdy nepřizpůsobiví obyvatelé Račína obtěžovali hlukem, hromaděním odpadků, ničením veřejného i soukromého majetku a v některých případech i agresivitou své sousedy i široké okolí. Věřím, že se nyní životní podmínky lidí žijících okolo Račína významně zlepšily,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Soužití mezi starousedlíky a obyvateli sociálních bytů na Račíně mělo podle zástupců města k ideálu daleko. V této lokalitě žily desítky lidí, většina navíc nelegálně či bez placení nájmu. Radnice k uvolnění nemovitostí použila hned několik nástrojů.

Šimon Zdráhal je mladý kominík z Hulína. Za necelé dva roky, co se této práci věnuje, si dokázal vybudovat širokou síť klientů nejen na rodném Kroměřížsku.
Na chytání za knoflík jsem si pořád nezvykl, říká kominík z Hulína

Platící nájemníky, jednalo se asi jen o tři rodiny, přestěhovala jinam. Neplatiče město řešilo soudně, včetně vyklizení bytu s pomocí exekutora.

„Dali jsme tím jasný signál i neplatičům v jiných městských bytech, že takové chování tolerovat nebudeme,“ doplnil místostarosta Karel Holík.

Demolice objektů na Račíně začala v roce 2018, kdy šly k zemi dva obytné domy a jedna technická budova. O rok později odborná firma odstranila dvě hospodářské budovy, které dříve bývaly nelegálně obývány.

Neplatiči do těchto objektů natahovali elektřinu kabely z obytných budov, což neodpovídalo bezpečnostním normám. V letos dokončené závěrečné etapě společnost MORKUS Morava z obce Lazníky na Přerovsku za zhruba milion korun zdemolovala poslední tři obytné domy.

Město bude nyní rozhodovat o budoucím využití lokality. Jednou z možností je prodej pozemků pro individuální bydlení.