"Jedním z bodů byla organizace cvičení složek integrovaného záchranného systému Trauma 2008, které prověří jejich připravenost,“ sdělil krajský hejtman Libor Lukáš s tím, že důraz se bude klást na zkoušku pohotové reakce zdravotníků a nemocnic.

„Záměrem bude nastolit během cvičení opravdu mezní situaci,“ doplnil. Stanoven je už i předběžný termín záchranářského cvičení. „Připravuje se na duben. Zatím k němu ale nemám podrobnější informace,“ prozradil krajský radní za zdravotnictví Bronislav Fuksa.

Monitorují se větší chovy drůbeže

Dalším řešeným problémem byla případná nákaza virem ptačí chřipky. „Kvůli možnému budoucímu výskytu ptačí chřipky detailně monitorujeme rozmístění větších chovů drůbeže v kraji. Zpracováváme plán s opatřeními, která by byla nutná učinit proti případnému šíření této nákazy,“ objasnil hejtman.

Situaci monitorují také hasiči. „Jde o téma vysoce aktuální vzhledem k událostem v letošním roce v obci Tisová na Orlickoústecku. Věnujeme mu proto zvýšenou pozornost,“ potvrdil mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Jejich oddělení civilní ochrany a nouzového plánování proto připravuje speciální metodiku a postupy, jak by v kraji jednotlivé hasičské sbory měly postupovat. „Vycházíme z obecných pravidel. Vytipujeme rizikové lokality, bezpečnostní zóny, stanovíme pravidla pro obyvatele. Vše je ale zatím ve fázi přípravy,“ sdělil mluvčí.

Přečtěte si také:

V kraji se lidé ptačí chřipky nebojí