Možnost volit má v kraji celkem 497 tisíc voličů v 685 volebních místnostech. Co se týká jejich zájmu, zaevidovala města a obce daleko vyšší volební účast, než bývá obvyklé. Například v největším sídlišti v kraji , kterým jsou Jižní Svahy ve Zlíně, hlásili volební komisaři účast voličů, která se pohybovala okolo 40 procent.

„Tohle jsme tu ještě nezažili,“ uvedla členka volební komise Jaroslava Pospíšková z 35. okrsku. Více než 40% účast voličů potvrdila i předsedkyně sousedního 34. okrsku Marie Bidlová.

„Lidé tady stáli fronty, celý den chodí volit. Je to skvělé a v pořádku, občané by měli volit,“ ocenila zájem voličů.

Ten potvrzují i volební statistiky. Celkem byla ve Zlíně volební účast k 19.30 hodin 43,12 procent.

„Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 byla volební účast k 19. hodině 29, 69 procent,“ seznámil mluvčí města Zlín Tomáš Melzer.

V Uherském Hradišti volilo podle volební koordinátorky Dagmar Vackové celkem 42,5 procent voličů.

„Nejvíce lidí přišlo volit ve volební místnosti na sportovní škole. Tam zaevidovali účast voličů 49,7 procent,“ připomněla Dagmar Vacková. Například v obci Podolí pak volilo 39,6 %.

Volební účast v nejmenší obci Zlínského kraje - Hostějově krátce před 21. hodinou je dokonce 63%. Doposud přišlo 24 ze 38 voličů.

Na Vsetínsku byla v pátek ve 20 hodin největší volební účast v nejmenším volebním obvodu v Semetíně, a to 46,7 procent.

„V největším volebním okrsku – ve Vsetínské Rokytnici Naději – byla účast 40 procent,“ uvedla mluvčí města Vsetín Jana Raszková

S aktuálními volebními čísly seznámil ve 20 hodin také mluvčí města Kroměříž Jan Vondrášek.

„V Kroměříži přišlo k volebním urnám 9 646 voličů, to znamená účast 42 procent,“ doplnil.

Mladí mají zájem volit

Letošní volby jsou i o zvýšeném zájmu mladých lidí.

„Je to v našem zájmu prosazovat věci, které jsou pro nás důležité. Jako například dostupné bydlení. Proto jsem při výběru vycházel z volebních programů stran. Udělal jsem si vlastní volební kalkulačku, sledoval jsem i debaty politiků,“ uvedl například devatenáctiletý student Patrik Richvalský ze Zlína.

„Přišlo volit hodně mladých lidí, tak do 35 let,“ potvrdila i předsedkyně volební komise ve Vysokém Poli Žaneta Machů.

„Obce z celého kraje nám potvrdily, že účast voličů je vysoká. Lidé chodili hodně k volbám. Vypadá to na vyšší účast než v minulý parlamentních volbách. Uvidíme, jaká čísla budou v sobotu. Vyvíjí se to hezky,“ uvedla za Zlínský kraj koordinátorka Pavlína Nováková.