„Během dvou dnů se tu postupně vystřídaly všechny kroměřížské první třídy. Kromě 373 nových malých čtenářů se ho zúčastnili rodiče, kteří si nenechali ujít unikátní událost v životě dětí. O jejich pasování „do stavu čtenářského“, tedy symbolické poklepání mečem na ramena, se postaral knihovník arcibiskupského zámku Cyril Měsíc,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Aby se děti mohly stát skutečnými pasovanými čtenáři, musely nejprve složit čtenářský slib, ve kterém se zavázaly, že budou knihy nejenom číst, ale budou o ně pečovat. Přítomné knihovnice z dětského oddělení naopak slíbily, že budou malým čtenářům vybírat jen ty nejbáječnější knihy.

„Věřím, že slavnost pasování na čtenáře je pro děti báječným zážitkem a že je bude motivovat k dalším návštěvám Knihovny Kroměřížska, kde si budou moct půjčovat knihy podle svých přání a představ a zažívat díky nim nové zajímavé příběhy. Chtěl bych také poděkovat pracovníkům knihovny, kteří pro děti tento zážitek připravují,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný a na závěr popřál prvňáčkům hodně úspěchů ve škole a hezké vysvědčení.

Na přípravě slavnosti se kromě zaměstnanců Knihovny Kroměřížska podílí také Arcibiskupský zámek, který poskytl prostory Manského sálu, Základní umělecká škola Kroměříž, jež připravila hudební vstupy, a město Kroměříž.

Vybrali jsme pro vás: