Stejně, jako vletošním roce, hodlají ivroce 2008zastupitelé zrozpočtu investovat do rozvoje obce. „Svyužitím čtyř set tisícové dotace, kterou jsme získali od Zlínského kraje za umístění vsoutěži Vesnice roku, vybudujeme chodník vulici Přerovská,“ přiblížil starosta Prusinovic Petr Lipner.

Nemalou část financí pak hodlají zastupitelé investovat také do opravy tamní hasičské zbrojnice a blížících se oslav sto dvacatého výročí založení obecního sboru dobrovolných hasičů. „Zároveň stouto akcí budeme světit inový znak Prusinovic, jehož podobu nám už schválil také parlament,“ připomněl významnou akci Lipner.

Dokončovacích úprav se díky penězům zrozpočtu dočká podle starosty Lipnera také okolí dětského hřiště utamní tělocvičny. „Jako každý rok jsme si nechali ifinanční rezervu pro případ, že by se něco nečekaného událo. Ta se pohybuje okolo sta tisíc korun,“ dodal Lipner.