S prací začali letos v červenci.

„Akce zahrnovala také řešení nové elektroinstalace, včetně nasvícení prostoru prostřednictvím podlahových svítidel umístěných v průjezdní části a v nikách,“ dodává vedoucí oddělení strategického plánování a projektového řízení Kateřina Škarpichová.

K opravě byli přizváni i restaurátoři, kteří pracovali na pískovcových prvcích interiéru a na dvojích profilovaných dveřích z masivního dubového dřeva s kováním a dvojích kazetových dveřích.

Celkové náklady na tuto rozsáhlou obnovu činily 2, 35 milionu korun. Přispělo na ni i Ministerstvo kultury ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2018.