„Smlouvu u smlouvě budoucí na provozování tohoto souboru jsme s Českými drahami uzavřeli už letos na jaře. S uzavřením smlouvy samotné jsme čekali až do prosince, neboť jsme museli dodržet zákonem daný termín, který souvisí s uveřejněním předběžného oznámení v Úředním věstníku EU,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Botek s tím, že smlouvy na provozní soubory A, B a C uzavřeli radní s Českými drahami a Arriva vlaky už letos v březnu,.

Na tratích Kojetín - Valašské Meziříčí a Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm nasadí České dráhy celkem pět nízkopodlažních jednotek RegioShark s wi-fi připojením a jednu jednotku Regionova. Na trati Kroměříž – Zborovice budou i nadále jezdit tři původní motorové jednotky.

Vlaky Českých drah najezdí podle smlouvy přes milion vlakových kilometrů ročně. V budoucnu to ale může být o pětadvacet procent více i méně podle aktuálních potřeb.

Opravy Vodní ulice skončily na začátku prosince 2019.
Skončila oprava Vodní ulice. Silnice je teď užší, chodníky jsou komfortnější