„Při prohlídce propustku bylo zjištěno značné poškození betonových skruží, proto bylo nutné ho okamžitě opravit. Komunikace bude opět pro běžný provoz otevřena v pátek 1. března,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

V asfaltové cestě na propustku se objevila loni v prosinci díra s kavernou. Radnice nechala díru provizorně zasypat kamenivem a zadala mimořádnou prohlídku propustku.

Autobusová točna ve Vážanech se promění v ostrůvek zeleně.
Autobusovou točnu ve Vážanech čeká proměna, nevzhlednou zeleň nahradí nová

„Kvůli poškození betonových skruží byla připravena oprava havarijního stavu. Část asfaltové komunikace byla odstraněna, skruže vybourány a nahrazeny novými s vyšší nosností. Po vybetonování železobetonové desky nad skružemi byl prostor zasypán kamenivem,“ popsal Vlastimil Foltýn z radničního odboru služeb.

Později bude komunikace opět vyasfaltována. Náklady na opravu dosáhly zhruba 850 tisíc korun. „Opravy si vyžádaly objížďku: pro nákladní automobily po krajské silnici nad Těšnovice a dále směrem na Hertlov, pro osobní vozy po místních a účelových komunikacích,“ uzavřel Foltýn.