„Zkušenosti z předchozích let nám ukázaly, že se jedná o osvědčenou metodu, jak v romských lokalitách udržet nejen čistotu a pořádek, ale zabránit i nesnášenlivosti okolního obyvatelstva. Důležitým prvkem je i podpora zaměstnanosti těchto skupin," řekla Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje odpovědná za sociální oblast.

Svého domovníka budou mít také v lokalitě Bořenovská v Holešově, dále v romské lokalitě Račín v Kroměříži, kde je celkem 29 bytů a ve zlínské lokalitě Obeciny, kde Romové tvoří minimální část obyvatel, zbytek je neromské obyvatelstvo.

„Právě v Kroměříži a ve Zlíně vidíme veliký posun. V minulosti si hodně lidí stěžovalo na nepořádek v těchto lokalitách a dnes zde již tyto stížnosti ustaly," tvrdí krajská radní.

Mezi hlavní činnosti domovníka patří udržování čistoty okolo popelnic, bytových domů, ve společných prostorách domů, odklízení sněhu v zimním období, udržování čistoty na hřišti a dohled nad dobrými sousedskými vztahy.