Při akci, která putuje po základních školách v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, si školáci prostřednictvím vlastního prožitku otestují, jak složité může být poradit si s poruchami příjmu potravy a záležitostmi s tím spojenými.

„Program na prevenci zdravotních problémů v dětském věku umožní předcházet poškozování vlastního zdraví. Tematicky čerpá z příběhů o nezdravé touze po štíhlosti a o přijímání falešných vzorů," vysvětlila manažerka Magdaléna Strejčková ze Sdružení D Olomouc, které projekt připravilo.

Edukační část programu se podle ní zaměřuje na způsoby rozpoznání příznaků a vyhledání pomoci. „Pomůže tak dětem v bezpečné rovině pochopit rizika spojená s poruchami příjmu potravy a učí jim předcházet," dodala manažerka.

Žáci dvou tříd druhého stupně ze dvanácti vybraných základních škol se během dvouhodinových prožitkových programů aktivně zapojí a spolu s hlavními hrdiny příběhu mohou vstupovat do rolí a řešit situace v příběhu vzniklé.

„V bezpečném prostředí si tak pod vedením lektorů mohou nanečisto vyzkoušet, jaké to je být v těžké situaci člověka, kterého se toto vážné onemocnění týká, nebo se mu v roli jeho blízkých snažit pomoci," podotkla Magdaléna Strejčková.

Žáci tak mají podle tvůrců projektu dobrou příležitost trénovat překonání nástrah, které jim skýtá nízké sebevědomí, touha po dokonalosti i špatné vzory. Cílem pak je, aby si dospívající lidé vážili sami sebe a dokázali se vyrovnat s tím, jací jsou a jak vypadají.

Lektoři Sdružení D po programu vyberou spolu s kantory z každé třídy čtyři či pět dětí, které budou o tom, co prožily, informovat ostatní spolužáky na druhém stupni. Informační kampaň na školách doplňují letáky a propagační předměty, které odkazují na webové stránky věnované právě dané problematice – www.jsemkdojsem.cz.

„Děti na nich najdou mimo jiné videospot, informace o nemoci, zásady a doporučení ke zdravému životnímu stylu a především kontakty na odborníky, kteří se v regionu problematice věnují," dodala manažerka projektu.