Už letos obec pořídila nový traktor, který využívá ke svozu odpadů, v lese a na zimní údržbu. Opravy se dočkal také pomník padlým z 1. světové války.

„V bývalé škole jsme instalovali nový plynový kotel, budovu využívá obchod, truhlářská dílna a květinářství. Kotel jsme měnili i v budově obecního úřadu, kde jsme také zrekonstruovali kotelnu a pročistili topný systém," vyjmenoval starosta Miroslav Darebník: obě akce financovala obec z vlastního rozpočtu.

Na kanalizaci nechala obec vypracovat studii jednotlivých variant. „Nastínila náklady na výstavbu i provoz, jedná se o tom, zda se napojíme na čistírnu v Holešově či postavíme vlastní," dodal starosta.

V Jankovicích plánují i instalaci nového bezdrátového rozhlasu, budou se věnovat chodníkům a pokračovat v péči o zeleň v obci, hlavně při vjezdu do obce a podél potoka Zhrty.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ