K nedávnému předčasnému ukončení soutěže vedlo to, že jedna ze zúčastněných firem podle magistrátu včas nedodala z technických důvodů potřebné materiály. Podmínkou pro účastníky výběrového řízení bylo předložení maximálně měsíc starého výpisu z obchodního rejstříku.
„Přihlásily se tři subjekty. Jeden z nich požadovaný výpis nedodal. Přinesl ale zároveň potvrzení, že na poště byly jisté technické problémy,“ upřesnila mluvčí radnice Marie Masaříková.

Město se chtělo vyhnout sporům a tak raději výběrové řízení zatím zrušilo

To v důsledku vyústilo až ve zrušení celého řízení. „Nechali jsme si na tuto situaci zpracovat právní stanovisko a zhodnotili možná rizika. Z toho vyplynulo, že nejtransparentnější bude vyhlášenou soutěž zrušit, a to před podáním nabídek,“ zdůraznil náměstek primátorky Martin Janečka (ČSSD).

Radnice se obávala možného právního sporu. „Pokud bychom dotyčnou společnost vyloučili, mohla by mít námitky. Kdybychom ji naopak nevyloučili, mohli by se zase ohradit ostatní účastníci soutěže,“ vysvětloval tajemník města Zdeněk Mikel.

Firmy, které chtěly Teplo Zlín koupit, proti rozhodnutí neprotestují. „Zrušení výběrového řízení je zcela v kompetenci zadavatele, tedy města. Důvody, proč se tak stalo, ani neznáme, takže je nijak komentovat nebudeme,“ uvedl člen představenstva nadnárodního koncernu Energie AG Pavel Linzer.

Zda bude veřejná soutěž znovu vyhlášena, zatím není jisté. „Nemám o tom žádné informace,“ sdělil tajemník zlínské radnice.
Ti, kteří se přihlásili do nyní zrušeného řízení, však stále Teplo Zlín chtějí koupit.

„Naše účast v soutěži vyhlášené radou města byla výrazem vážného zájmu a na tom se nic nemění,“ potvrdil například ředitel pro obchod a finance společnosti Atel Energetika Zlín Jaroslav Kulhánek.