Těšanská kaple měla od počátku 20. století, kdy byla postavena, dva zvony. Nebylo ale možné zjisti nic o jejich svěcení nebo patronizaci. Zvony navíc postihl smutný osud: za druhé světové války byly rekrutovány pro potřeby armády.

Nahradil železňák

„Na jejich místo byl dán náhradní zvon, kterému říkáme železňák. Shodli jsme se, že by si kaple, kterou jsme před necelými deseti lety opravili, zasloužila zvon nový," vysvětlil jeden z organizátorů Jaroslav Galatík. Lidé chtěli zvon, který bude důstojný a nebude občany rušit. Kaple je totiž v blízkosti rodinných domů. „Aby byl spíše takovou výzvou k radosti, modlitbě a někdy i ke smutnu," dodal Galatík.

Skupina občanů se proto loni rozhodla pořídit zvon nový. „Byl nám doporučen akademický sochař architekt Daniel Trubač. Naplnil naše požadavky na velikost a výzdobu," sdělil hlavní iniciátor celé akce Josef Strašák. Obyvatelé prý nechtěli zvon příliš velký. Váží proto asi 80 kilogramů. „Základním motivem jeho krásné výzdoby jsou odkazy na jeho patrony – Cyrila a Metoděje. Dalším znakem je písmeno S od řeckého Logos – písmo svaté, písmo takové, které věrozvěsti přinesli," vysvětlil Strašák.

Na zvonu je také řecký text: znamenající světlo, život, vítězství a Ježíš Kristus, nechybí ani znak Olomouckého arcibiskupství a znak obce Velké Těšany. „Na zvonu je rovněž vyrytý verš: Chvalte Pána všechny národy napsán česky, latinsky a v hlaholici," dodává organizátor sbírky. Byl to právě jeho návrh zasvětit zvon Cyrilu a Metodějovi. „Od mládí jsem byl jejich obdivovatelem a letošní výročí jejich příchodu je jakousi další symbolikou," říká Strašák.

Na zvon se skládala celá obec, vybralo se 163 tisíc, samotný zvon stál 97tisíc. Bude se muset ještě nechat udělat nové zavěšení v kapli, nové srdce zvonu a nové automatické ovládání na lineární pohon. „Byl jsem velmi překvapen ochotou lidí přispívat a tak se během pár měsíců stal zvon skutečností," dodal ještě Strašák. Zvon byl posvěcen během mše svaté, kterou sloužil Petr Klimeš. „Dostává se mu nového poslání: do celého kraje zní skrze něj požehnání, zlo je oslabeno. Zvon je požehnáním něčím dobrým pro celou obec," uvedl během kázání světící kněz.

Po mši, která se konala nanávsi před kaplí, se zpívalo, tančilo a popíjelo dobré pití. Nechyběla ani ukázka cvičení dobrovolných hasičů nebo koncert dechové hudby.