Součástí akce, kde nebude chybět občerstvení ani dobrá muzika, bude i novinka, nazvaná Odemkni si sám řeku. „Zájemci se budou moci projet po Moravě a udělat si fotku. Získají i informace o historii této vodní cesty a i o jejím dalším rozvoji,“ informoval za organizátory Zdeněk Butula. Akce, podporovaná i Sdružením měst a obcí při Baťově kanálu a řece Moravě, začíná na Prvního máje ve 12 hodin