Za její organizací stojí Charita, výtěžek z ní tak pomáhá nemocným a potřebným. Jaké úsilí a co vše odnáší její plánování a organizování si však dokáže představit jen málokdo, proto jsme se ptali přímo koordinátora sbírky z Oblastní charity Kroměříž Josefa Šebestíka, který tuto funkci zastává už od roku 2005. Přičemž v Kroměříži se sbírka letos uskutečnila již po devatenácté.

Jak dlouho a co všechno obnášejí přípravy?
Na starosti mám vše od začátku až do konce. Musím sepsat a poslat informace o všech vedoucích, kdy a kde se bude koledovat a kde si například vyzvednou pokladničku. Vše to samozřejmě musím i naplánovat. Dále také tak měsíc před vánoci rozesílám pozvánky na koncerty a další různé akce, které pořádáme v souvislosti se sbírkou. Čtrnáct dní před koledováním pak začínám obvolávat starosty, že přijedeme. Starosta nám vždy musí pokladničky zapečetit, čímž souhlasí s tím, že budeme po obci chodit.

S přípravy začínáte tedy před vánocemi?
Přípravy začínají ještě dříve, chystají se pokladničky, které se musejí očistit. Už v květnu či červnu objednáváme všechny potřebné věci, jako jsou kalendáříky, tašky, dárky pro koledníky a další. Letos jsme objednávali i pokladničky, protože už byly dosti poničené.

Jezdíte s koledníky?
Ano, jezdí dvě auta, kdy se rozdělíme na půlku a koledníky rozvážíme. Ještě před cestou tady pro ně chystám tašky s kalendáříky, cukříky a dvěma křídami. Také chystám složenky. Stává se, že lidé chtějí přispět i větší částkou, ale požadují daňový doklad, aby si částku mohli uplatnit při daňovém přiznání. Což mi jim dát nemůžeme, takže jim dáváme složenku. Peníze pak posílají do Prahy a z Prahy dle bydliště dárce, posílají peníze na příslušnou oblastní charitu.

Kolik skupin máte tedy na starosti?
Letos na Kroměřížsku koleduje 210 skupin. Jedná se o rapidní nárůst, protože v loni jich bylo 197. Není však lehká záležitost získat koledníky. Stává se nám, že na poslední chvíli někdo vypadne a já pak za něj musím rychle sehnat náhradu. Často však volají starostové z obcí, že jim někdo vypadl, ale už za něj náhradu mají.

Co se pak stane se sbírkou až dokoledujete?
Ve formuláři je pak také napsáno kdy a kde přijedeme rozpečetit a počítáme.

Běžně se zkratka K + M + B vykládá jako iniciály tří králů, je tomu opravdu tak?
Ve skutečnosti se jedná o zkratku požehnání „Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu“, a to na celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet. Ono se doopravdy neví, zda se Tři králové takto jmenovali.

KOLEDNÍCI NA RADNICI. Kašpar, Melichar a Baltazar vstoupili do budovy radnice na Velkém náměstí v doprovodu ředitelky Charity Kroměříž Anny Valachové.
Koledníci zavítali na radnici