A skutečně na nás od rána krásně svítí sluníčko a kupodivu také hřeje a bere s sebou sněhové zásoby. A tak se nenaplnily chmurné obavy a do ulic Hostětína mohl vjet zametací vůz, jehož řidič se nestačil divit, že jej v tak banální situaci někdo intenzivně fotí. A tak tu tedy máme jaro a v obci mohou finišovat přípravy na příjezd slavné návštěvy. Rušno je kolem kořenové čistírny odpadních vod, během dne se odsud odvážela prozatímní skládka stavební suti a hlíny, která měla původně přijít na pořad dne o něco později. Uklízí se i kolem výtopny a živo je i v pasivním domě Centra Veronica - okna se lesknou, nesmí se zapomenout na žádný detail, a stejně tak je to i v sousední moštárně. Připravují se také naši dobrovolní hasiči, kteří se budou spolupodílet na udržování veřejného pořádku a usměrňování návštěvníků. Starosta sboru Jaroslav Hrubý říká: „Hodně našich členů přes týden odjíždí za prací a na to, že by zaměstnavatelé houfně dávali pracovníkům volno, také spoléhat nemůžeme. Ale věřím, že se sejdeme v dostatečném počtu a svým dílem přispějeme k dobrému průběhu onoho slavného dne.“ Pozadu nezůstávají hostětínské ženy, které napečou své vyhlášené jablečné moučníky, jejichž výstavka a prodej bývají každoročním vyvrcholením zářijové Jablečné slavnosti. Péct se budou i výtečné převalované koláčky, ale to všechno přijde na řadu až o víkendu, aby všechno bylo čerstvé a co nejchutnější. V Hostětíně se teď zkrátka dějí věci ve vysokém tempu, ale stejně se všichni na pondělí těšíme.

Alena Kučerová, novinářka žijící v Hostětíně