Na kanalizaci je kromě dešťovky napojen také odvod splašků z domů. Chrání obec v době přívalových dešťů.„Nyní už jenom dorovnáváme povrch, jinak jsou práce hotové. Náklady byly kolem čtyř set padesáti tisíc a peníze šly z obecní kasy,“ řekl starosta.

Obec už má za sebou také dokončení kanalizace Hačka. Ta byla dokončena v září. Náklady byly necelých sedm milionů. Více než pěti miliony přispělo Ministerstvo zemědělství a sedm set tisíc obci poskytl Zlínský kraj. Zbytek pokryly vlastní zdroje.