Na základě námětu cvičení mělo dojít k zavalení dvou pracovníků, kteří prováděli výkopové práce.

„Jeden z nich byl zavalen částečně a utrpěl zranění dolních končetin, druhý byl zasypán celý a nejevil známky života," popsal scénář krajský mluvčí hasičů Libor Netopil.

Úkolem jednotek bylo provést průzkum místa zásahu, poskytnout první předlékařskou pomoc zraněnému, zajistit výkopu proti dalšímu sesuvu, vyprostit zraněné a připravit je k transportu na stanoviště zdravotnické záchranné služby.

Cvičení se navíc tentokrát zúčastnili také zaměstnanci akciové společnosti SMO Otrokovice, kteří poskytovali zasahujícím hasičům technickou pomoc.