„Skládku zaplavuje voda z bývalého dobývacího prostoru, je proto nutné její stabilitu zajistit,“ vysvětlil kroměřížský místostarosta Pavel Motyčka.

Práce by měli odborníci provést ještě letos, náklady převýší sedm milionů korun. Skládka vznikla v místě vytěženého materiálu na výrobu cihlářských hlín: zčásti na pozemcích města, větší část však leží na soukromých pozemcích. A právě tam přerovská firma Biotrend Morava plánuje zavážení materiálem Prestab.

Samotné skládkování bylo v místě ukončeno v roce 1998 a o pět let později radnice rekultivovala čelní svah skládky, který v té době nebyl zaplaven.

„Ze zemníku byla odčerpávána voda, čerpání však soukromý majitel v roce 2005 ukončil a hladina vody stále stoupá,“ připomněl mluvčí kroměřížské radnice jan Vondrášek.

Voda tak proniká do tělesa skládky a narušuje její stabilitu, prostor má být proto opevněn vrstvou štěrkopísku a lomového kamene.

Co se týče plánu na zavážení skládky Prestabem, ten kroměřížští zastupitelé na svém posledním zasedání odmítli a proti jsou také obyvatelé Vážan i přilehlého sídliště Zachar: jasněji bude až v příštích týdnech.