Jedním z nejdiskutovanějších témat bylo právě školství a s tím související zaměstnanost. I přes poměrně vysokou míru nezaměstnanosti totiž firmám často chybí kvalifikovaná pracovní síla. Obecně se dá problém pojmenovat jako snižování počtu učňovských oborů.

„Obory se samozřejmě snažíme udržet, ale problém je oslovit rodiče, aby své děti na tyto obory dali," konstatoval hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

„Navíc neexistuje pracovní vyučování v základních školách," dodal. Poukázal také na to, že je poměrně velká příležitost pro studium na vysokých školách. V republice jich je sedmdesát dva, z toho čtyřicet čtyři soukromých.

„Je dobře, že se na celostátní úrovni rozhodlo o tom, že se sjednotí pravidla pro přijímací zkoušky na všechny školy včetně soukromých, protože si myslím, že to spoustu věcí řeší," nechal se slyšet hejtman Stanislav Mišák. (buc)

Premier Bohuslav Sobotka na návštěvě Zlínského kraje.

Dopoledne strávil premiér v Holešově

„Myslím, že tato zóna má stále perspektivu a vláda je připravena ji pomoci propagovat. Zóna by však měla být příležitostí i pro malé a střední podniky ze Zlínska," prohlásil premiér Bohuslav Sobotka při své první oficiální návštěvě Zlínského kraje. Právě Strategická průmyslová zóny Holešov byla jednou z jeho zastávek.

Při řeči s představiteli kraje a průmyslové zóny přišla debata i na to, co konkrétně může stát pro holešovskou zónu udělat.

„Jedním z opatření by mělo být i snížení poplatků za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu. Vláda musí také pomoci se stavbou silnice R 49. Ta zlepší nejen obslužnost zóny a Zlínského kraje, ale bude druhým dálničním spojením na Slovensko," poznamenal předseda vlády Bohuslav Sobotka.

„Problémem zóny je i to, že o ní koluje spousta fám a mýtů. Chybou také bylo, že byl některým skupinám přiznán statut účastníka řízení. Potom jsme svědky toho, že to všechno trvá déle než pětiletka," připomenul také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

„Věřím, že se to podaří. Je to jen otázka času," poznamenal Jiří Němec, předseda představenstva průmyslové zóny.

Holešov láká například i stále nerozhodnutý Amazon. Americký investor tak obdržel studii umístění jeho plánovaného areálu v této strategické průmyslové zóně.

„Snažíme se stále reagovat na aktuální vývoj v celé situaci a nabídku neustále zpřesňovat," říká k zájmu Amazonu výkonný ředitel zóny Jakub Černoch. ⋌(fab)

Premier Bohuslav Sobotka na návštěvě Zlínského kraje.  Průmyslová zóna v Holešově. Nad plány prům. zóny s hejtmanem Stanislavem Mišákem.