Paradox navíc dokládá fakt, že jedna taková předzahrádka už několik let v Kroměříži stojí. V létě i v zimě. Když ale chtěla o něco podobného požádat Adriana Švagerová, která provozuje ve Vodní ulici kavárnu Caffe Classic, žádost jí byla rázně zamítnuta.

„Naším přáním bylo mít před kavárnou celoroční uzavřené posezení,“ popsala Deníku Švagerová. Žádost proto přednesla městské radě, ta ji schválila a zdálo se, že nebude žádný problém. Provozovatelka už proto začala nakupovat potřebný materiál a zajišťovat stavbu.

„Poté, co jsme do speciální stavby, kterou jsme si nechali zhotovit na míru, investovali spoustu peněz, nám bylo řečeno, že územní plán nic takového nedovoluje,“ popisuje ale nečekaný zvrat Švagerová. Dozvěděla se, že zahrádka smí být před restaurací jen po dobu trvání sezony, která končí poslední den v říjnu.

„Zaráží nás, že byla celoroční zahrádka nejprve schválena, a poté nám paní starostka sdělila, že je to problém,“ nerozumí jednání města Švagerová. Rada její záměr opravdu schválila, ostatně i jeden z jejích členů Miloš Malý, momentálně také senátor a bývalý starosta, míní, že celoroční zahrádka není žádný problém.

„Je posuzována jako zábor veřejného prostranství. To se řeší prostřednictvím odboru služeb. Jelikož se ale musí brát ohled na bezpečnost dopravy, motoristů, ale také riziko vzniku hluku, tak je nutné, aby pronájem a jeho podmínky posvětila rada,“ objasnil Malý.

Pokud si tedy podle něj zájemce o celoroční zahrádku vyřídí všechna potřebná stavební povolení, je možné záměr realizovat. Malý ale připouští, že v městské památkové rezervaci je proces povolení dost složitý.

„Záměr se musí slučovat s požadavky ochrany památek, stavebním zákonem a také představami žadatelů za co nejnižších nákladů,“ shrnul Malý. Město prý ale zahrádky podporuje. A ve Ztracené ulici u Steak baru už také několik let dokonce stojí jedna celoroční.

Podle předsedkyně výboru pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města Blanky Šimůnkové to ale není v souladu s územním plánem.

„Zahrádka tam v zimě stát nesmí a letos v říjnu se bude demontovat. Stejně jako všechny ostatní,“ stojí si za svým Šimůnková. Tvrzení doložila právě územním plánem, ve kterém stojí, že přípustné je sezonní posezení charakteru veřejného stravování a mobilní prodejní stánky.

„Radou města byl záměr schválen a Švagerovi nabyli dojmu, že mohou rovnou začít stavět. Bylo ale ještě nutné požádat stavební úřad o vydání povolení a vyjádřit se musí také památkáři,“ vyjmenovala Šimůnková. Kvůli tomuto opomenutí tak stavba získala označení černá.

„Chyba asi vznikla i ze strany města,“ připustila opatrně předsedkyně s tím, že zábor byl povolen v dobré víře, ale bohužel v rozporu s územním plánem.

Kvůli tomu bude muset na konci sezony pryč i předzahrádka Steak baru ve Ztracené ulici. „Nechceme nikomu dělat naschvály. V létě ať slouží, ale posledního října musí zmizet,“ rozhodla předsedkyně.

A jak je vůbec možné, že objekt ve Ztracené ulici stojí už několik let? „Je to tam nějak špatně,“ krčí rameny Šimůnková a podotkla, že se „nejspíš něco opomenulo.“

Zprávy o změnách se už donesly také k provozovateli předzahrádky Steak baru Radku Filanovi. „Je to prý nějaká novinka,“ přitakává s tím, že pro něj prý změna bude představovat celkem velký problém.

„Chystám se to nějak řešit, možná i právní cestou,“ upozornil podnikatel s tím, že se zatím s rozhodnutím smířit nehodlá. Demontáž a následné znovupostavení zahrádky je totiž podle něj dražší než celý nájem.