Pro nezaměstnanost hlasovala bezmála polovina lidí, s odstupem za tímto tématem zůstala například dlouhodobě špatná dostupnost rychlé záchranné služby, využívání veřejných peněz nebo vysoká kriminalita.

Podle starosty města Pavla Horáka je nezaměstnanost téma, které se týká celé České republiky. „Naše město nabízí pozemky v průmyslové zóně, spolupracujeme i se společností CzechInvest, bohužel se nám ale nedaří uspět tak, jak bychom si představovali," připustil včera morkovický starosta.

Upozornil, že se jedná o problém nejen Morkovic, ale v podstatě celé východní Moravy. „Zrovna dnes jsem ale měl určitá jednání o spolupráci, určité kooperaci v rámci automobilového průmyslu, snad to vyjde," poznamenal Pavel Horák.

Přiznal, že za poslední čtyři roky k žádným výrazným změnám co do úrovně nezaměstnanosti nedošlo.

„Ten stav je setrvalý už asi dvanáct let, nezaměstnanost se tady drží mezi 13 až 14 procenty. Vnitrostátní pohraničí, jak já to tady nazývám, to znamená území na konci Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje, to je prostě území z pohledu zaměstnanosti problematické," uzavírá morkovický starosta.

Ptali jsme se v MORKOVICÍCH: Co vám u vás nejvíc vadí?

Marie Kranová, 45 let, 
v domácnosti, péče o ZTP: Rozhodně by se mělo zapracovat na kriminalitě, ta je tady opravdu neúnosná. Také mě docela trápí špatná dostupnost záchranné služby.

Věra Horáková, 60 let, 
důchodkyně: Chybí tady pořádné dětské hřiště, nemám si s vnoučaty kam zajít. Velkým problémem je samozřejmě i nezaměstnanost.

Květoslava Zaoralová, 
83 let, důchodkyně: Nové zastupitelstvo by mělo rozhodně pokračovat ve výstavbě radnice a také dokončit chodníky. Jinak si myslím, že se tady udělalo hodně věcí.

Kateřina Barešová, 
36 let, mateřská dovolená: Rozhodně by se mělo udělat něco pro děti. Na stávajícím hřišti je málo prvků a navíc to na něj máme dost daleko.

Renata Motalíková, 
40 let, uklízečka: Největším problémem je asi nezaměstnanost. Také chybí bankovní služby, zrušili spořitelnu a je tady jeden bankomat, občas ani nefunguje.

Jana Gáborová, 24 let, mateřská dovolená: Nejvíce mě trápí málo služeb ve městě. Je tady sice několik obchodů s potravinami, ale téměř nic jiného. Musíme pak kvůli nákupu dojíždět.