Důvodem personální změny jsou podle vedení kraje plánované rozsáhlé investice v KNTB.

„My jsme zodpovědní za celé zdravotnictví Zlínského kraje a v rámci našich příprav hlavně velkých investic ve stávající KNTB, potřebujeme zvýšit výkon. Když to řeknu medicínsky: pacienta se nám podařilo stabilizovat a nyní je potřeba udělat zákrok,“ uvedl při příležitosti oznámení změny veřejnosti hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Podle něj právě do této funkce nastupující Jan Hrdý je další odborník, který má posílit výkon jiného oboru, a tím jsou investice a manažerství.Jan HrdýJan HrdýZdroj: Deník/Nataša Budačová

„Jan Hrdý má ve své dosavadní funkci člena představenstva UHN na starosti oblast provozu, obchodu, řízení projektů a právě investic. Proto ho, i s ohledem na jeho dlouhodobé působení v rámci krajského zdravotnictví, Valná hromada zvolila do funkce člena představenstva KNTB. Další pozice v představenstvu zlínské nemocnice zůstávají beze změny,“ vysvětlila ze vedení kraje mluvčí Soňa Ličková.

Ilustrační foto
Zlínská nemocnice zažila na přelomu roku nápor, ošetřila přes 300 pacientů

„Jan Hrdý posílí manažerské vedení KNTB, kde uplatní své zkušenosti s realizací stavebních projektů v oblasti zdravotnictví. Práce docenta Filipa si velmi vážíme, zejména po medicínské stránce, což je hlavním úkolem zdravotnického zařízení. Pod jeho vedením se podařilo stabilizovat personální situaci a krajská nemocnice odváděla kvalitní práci jak v období pandemie, tak v důrazu na péči o necovidové pacienty. Po vzájemné dohodě budeme s docentem Filipem i nadále úzce spolupracovat, jeho odbornosti si velmi ceníme,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Komentář Michala Filipa

„Ano, jde o vzájemnou dohodu, já jsem se zde mimo jiné soustředil na personální obsazení nemocnice. Chtěl jsem udržet provoz této nemocnice v těžké, covidové době. Nebylo to jednoduché. Chtěli jsme, aby se vraceli kolegové, což se daří. Také jsme chtěli obnovit některá oddělení. Od začátku února například nastoupí nová primářka nukleární medicíny. Jedná se také o obnovení infekčního oddělení, o vybavení. Je to otázka celé koncepce. Nyní je vše na novém panu řediteli. Musím říct, že ten rok byl vyčerpávající, opravdu to nebylo jednoduché. A co se týká stavebních projektů tady, tak všichni společně chceme, aby pacienti a občané Zlínského kraje měli novou budovu, novou moderní nemocnici a Jan Hrdý bude v tomto lepší osobou, která tady tyto stavební věci bude řídit. Myslím, že centrální pavilon už měl stát dávno a doufám, že jeho stavba už jak se říká: pojede. Já jako lékař zůstávám ve ZLK a začnu se více věnovat věcem, které jsem nyní utlumil, ve spolupráci se všemi nemocnicemi v kraji,“ komentoval změnu v představenstvu KNTB odstupující Michal Filip.

Pozemek pro stavbu nové krajské nemocnice v Malenovicích.
Krajští radní schválili prodloužení investiční akce „Nová krajská nemocnice"

Můj úkol? Investiční rozvoj, říká Jan Hrdý

Podle Jana Hrdého je současná krajská nemocnice ve Zlíně velmi renomovaná a personálně i finančně stabilizovaná.

„Na druhou stranu všichni víme, že stavební stav této nemocnice je obrovský, takže spatřuji svůj úkol zejména v rozběhnutí investičního rozvoje této nemocnice tak, aby poskytovala adekvátní péči a zázemí jak pro pacienty, tak i pro personál,“ zmínil Jan Hrdý.

Podle něj bude jeho první úkol, který bude muset vyřešit ve velmi krátkém čase po nástupu do představenstva KNTB, zpracování obchodního plánu na rok 2022, jež bude předložený Valné hromadě.

K otázce nového centrálního pavilonu

Tento obchodní plán by podle něj měl odrážet všechny potřebné investice ve střednědobém časovém horizontu. Co se týká největší investice – nového centrálního pavilonu v areálu stávající KNTB, první kroky podle Jana Hrdého povedou k seznámení se s detaily toho, co bylo doposud v cestě za realizaci tohoto záměru učiněno. S jakým finančním objemem na stavbu tohoto pavilonu bude pracovat, v současnosti prý Jan Hrdý ještě neví.

„V tuto chvíli víme akorát předpokládaný objem výstavby, to je ještě příliš málo na to, abychom řekli přesnou částku, s jakou budeme pracovat. V rámci projektové přípravy musí být prvním krokem zpracování studie a teprve podle výsledků studie lze již mluvit o nějakém finančním výstupu,“ přiblížil.

Staronový tým?

Co se týká personálního obsazení v KNTB Jan Hrdý podle svých slov primárně do KNTB nepřichází s novým týmem.

„Budu chtít mluvit se všemi klíčovými lidmi, kteří v nemocnici pracují. Tak, abychom si spolu řekli, za jakých podmínek a jak chtějí spolupracovat. A následně podle toho budu případně dělat personální kroky,“ uzavřel nový člen představenstva KNTB.

Na uvolněné místo člena představenstva Uherskohradišťské nemocnice byl podle vedení hejtmanství zvolen Jozef Machek, který v současné době zastává funkci provozně správního náměstka v Uherskohradišťské nemocnici.