„Příležitost k našemu setkání byla více než ideální. Rakousko v současné době předsedá Radě EU a Slovensko Visegrádské skupině. Navíc si připomínáme výročí sněmu v malebné Kroměříži a to nemůžeme opomenout,“ řekl Vondráček.

Trojice vrcholných politiků svých zemí měla na programu hned několik společných cílů. Mezi styčné body patřila například diskuse, jakým způsobem propojit odborné výbory daných států, zda je možné přijít s platformou stáží či návštěvnických dnů zaměstnanců napříč Poslanecké sněmovny v České republice a Národních rad na Slovensku a v Rakousku.

Předseda Andrej Danko ze Slovenska připomenul, že je zodpovědností a povinností udržet myšlenku a projekt Evropské unie. „Právě na tomto místě naši předkové položili první základy EU, když se pokusili o nalezení první formy spolupráce na federativním bázi.

Myslím, že bez jejich snahy by dnes unie neměla takový úspěch a takový progres,“ dodal Danko. Kromě Ústavodárného sněmu však předseda Národní rady zdůraznil další významné milníky společné československé historie. „Dnes jsme se sjeli do Kroměříže jako předsedové suverénních států, ale musíme se ohlédnout i zpět, protože si oba naše národy připomínají významné roky, kterými mimo stého výročí vzniku Českoslovenka jsou léta potupného nástupu komunismu k moci či sovětské invaze,“ jmenoval Danko. (ome)