Karel Kryl se narodil v rodině knihtiskařů, která vlastnila tiskárnu založenou roku 1909 v Novém Jičíně jeho dědečkem a Ferdinandem Scottim. Tiskárna Kryl&Scotti (od roku 1936 následně tiskárna Karel Kryl) vydala za téměř 30 let své existence velké množství především bibliofilských tisků.

Kryl se narodil v kroměřížské Březinově ulici, v domě číslo 9. Na něm byla v roce 2014 odhalena pamětní deska. Krylovi dále žili v ulicích Vrchlického a Malý Val. Na počátku padesátých let byla následně rodina vystěhována do Pavlovského ulice (v současnosti ulice kpt. Jaroše). Rodinná tiskárna, kterou v roce 1950 komunisti zrušili, se nacházela v Palackého ulici číslo 31 (dnes ulice Kojetínská, číslo 15 a 17).

První deska vyšla Karlu Krylovi půl roku po invazi armád pěti socialistických států do Československa. Titulní písnička Bratříčku, zavírej vrátka vznikla údajně naprosto spontánně v noci 21. srpna 1968, a to jako okamžitá reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa. O rok později, 9. září 1969, odjel Karel Kryl na písničkářský festival, který se konal na západoněmeckém hradě Waldeck. Následně se rozhodl podat žádost o politický azyl a v Německu zůstal dalších dvacet let. Od roku 1976 do své smrti žil s Marlene Bronsert, po sňatku Marlene Kryl.

Církevní základní škola Kroměříž.
Proč u přijímaček vynikají žáci z Církevní školy v Kroměříži?

Po revoluci žil Kryl střídavě v Praze a Mnichově, později se v Německu přestěhoval do Pasova. Po krátkém nadšení ze Sametové revoluce na počátku roku 1990 uveřejnil kritickou píseň Sametové jaro. Písní Od Čadce k Dunaju pak jako jeden z mála otevřeně protestoval proti možnému rozpadu Československa. Později v kritice polistopadového vývoje pokračoval například v básni Timur a jeho parta, písni Kádrují mě, albu Monology, písni Demokracie a dalších dílech.

Karel Kryl zemřel náhle a nečekaně na srdeční příhodu 3. března 1994 v Mnichově ve věku 49 let. Pochován je na Břevnovském hřbitově sv. Vojtěcha. V letošním roce by oslavil kulaté 80. narozeniny.

Právě 80. výročí narození a 30. výročí úmrtí Karla Kryla si letos připomenou také v rodné Kroměříži, kde od 8. do 12. dubna připravují „Týden pro Kryla“. K vidění bude například výstava jeho fotografií, zazní také záznam koncertu Karla Kryla na Masaryktownu v Torontu nebo také Krylovy známé písně z úst zpěváka Davida Uličníka.