„Situace je klidná. V podezření z nákazy sice byl jeden člověk, který má trvalé bydliště v kraji, ale onemocnění se u něj nepotvrdilo. Hned po svém návratu ze zahraničí absolvoval potřebná vyšetření v Praze,“ sdělila vedoucí protiepidemického odboru zlínské krajské hygienické stanice Hana Tkadlecová. Přesto jsou podle ní hygienici bdělí a informovali e-mailem lékaře a nemocnice v kraji dopisem, jak případně postupovat, kdyby to u někoho z nemocných na tuto chorobu vypadalo.

„V případě, že se lékaři s podezřením setkají, je nutné nasadit si hned roušku a zavolat sanitku pro převoz infekčních pacientů. Ta by přivezla pacienta k dalším vyšetřením na infekční oddělení Baťovy nemocnice do Zlína, které je primárně určeno pro řešení možných případů nákazy,“ uvedla hygienička Tkadlecová.

I kdyby se virus v kraji vyskytl, není podle ní prý důvod k žádné panice. „Průběh onemocnění byl u většiny nakažených mimo původní ohnisko v Mexiku zatím snadno zvládnutelný,“ poznamenala. Pokud by přeci jen vznikla v kraji epidemie, je už vyčleněno prozatím sto konkrétních lůžek Baťovy nemocnice, kam by nemocní směřovali.

„Podrobnější informace o onemocnění mohou v případě zájmu lidé najít na stránkách hygienické stanice www.khszlin.cz,“ doplnila Tkadlecová.

Že vědí, jak se při podezření na tuto chorobu u svých pacientů chovat, podtvrdili i lékaři. „Instrukce máme, je to dokonce velmi podrobný plán. Hlavní je takového člověka co nejdříve izolovat,“ řekl například zlínský praktik Pavel Obdržálek. Zaznamenal prý mezi pacienty i drobnou nervozitu, ale většina prý zůstává spíše klidná.

Z případné hrozby nemoci si zatím nic nedělá například ani Ivana Zemancová ze Zlína. „Nemám z toho strach, sleduji sice o prasečí chřipce různé informace, ale jsem klidná,“ sdělila.

Některé obce však raději informace o prasečí chřipce zveřejnily i na svých stránkách. K nim patří i Machová na Zlínsku. „Dali jsme to na vědomí, aby lidé věděli, jak se případně mají chovat,“ poznamenal tamní místostarosta František Klementa.