V roce 1912 hořelo v místní části Prádliska. Členové se zúčastňovali závodů při župních a okresních cvičeních, také rozvíjeli organizační a stavební činnost.

Postupně se jim také dařilo doplňovat základní protipožární a technické vybavení. V roce 1933 zakoupili ruční hasičskou stříkačku, kterou později přebudovali na motorovou, která se pro okolí stala raritou. Požární zbrojnice byla vybudována v roce 1935.

Významnou událostí se stalo v roce 1972 zakoupení skříňové Tatry 805. Ta však o tři roky později byla vyměněna za valníkovou T 806. Dva roky na to se sbor dočkal také nové motorové stříkačky, jenž vlastní do dnes. Další motorovou stříkačku typu PPS 12 sboru zakoupila obec v 90. letech. 29. září 1996 ji posvětil místní farář Otto Kouřil. 30. srpna 1997 díky přispění obce bylo zakoupené nové auto Avia 31.

Ilustrační foto.
V Hulíně došlo k tragické srážce rychlíku s osobou. Cestující evakuovali

Sbor se aktivně zapojuje do hasičského sportu. Po roce 2000 se do soutěžení začalo zapojovat i nové družstvo žen, které úspěšně reprezentovalo na Podhostýnské hasičské lize i Extralize ČR. I dnes se soutěží úspěšně účastní spíše družstvo žen. „V minulém roce nás na soutěžích reprezentovalo pouze družstvo žen,“ potvrzuje za SDH Loukov Martin Rosecký. Absolvovali celkem 35 soutěží, ve většině se jednalo o závody Podhostýnské Hasičské ligy, ale i Valašské hasičské ligy. „V podhostýnské hasičské lize obsadili celkové 11 místo. Ve Valašské hasičské lize se jim dařilo lépe, obsadili 2. místo,“ dodává Rosecký.Po mnoha letech se sbor vrací i k práci s mladými hasiči „Momentálně vzniká nové družstvo a doufáme že budeme mít další nástupce,“ věří Rosecký.

Při nedávném požáru v areálu Čepra se na hašení podílela i zásahová jednotka. Pomáhala se zásobováním vodou z cisterny, hašením, ale i se zřízením čerpacího stanoviště.

Žehnání  Arcibiskupského  Zámeckého vína v Kroměříži.
Vinné sklepy praskaly ve švech, hrála cimbálová muzika

V obci sbor patří k důležitým kulturně-společenským činitelům. Každým rokem pořádají maškarní ples, vodění medvěda, kácení máje, hodovou zábavu a průvod na mši svatou, čertovské odpoledne pro děti které pokračuje večerní čertovskou zábavou, chodí na Mikuláše a zajišťují rozsvěcování vánočního stromu a mnoho dalšího.

Za pomoci sbírky se s v minulém roce podařilo zakoupit slavnostní vyšívaný prapor. K jeho žehnání dojde v příštím roce, kdy bude sbor slavit 110 let trvání. Bez podpory by se jim však tak nedařilo. „Tímto chceme poděkovat obecnímu zastupitelstvu za spolupráci a Zlínskému kraji za pomoc s financováním naší zásahové jednotky. Také děkujeme všem našim sponzorům kteří nám přispívají na činnost i těm, kteří nám pomohli financovat náš hasičský prapor,“ uzavírá Rosecký.