Krajská veterinární správa totiž provádí na území zlínského okresu očkování lišek proti vzteklině. Návnady s očkovací látkou budou rozmístěny do volné přírody letecky.

„V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví lidí, zejména dětí, je třeba dodržet doporučené zásady. To znamená nedotýkat se návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi, a nechodit do volné přírody se psy po dobu deseti dnů od vyložení vakcín,“ sdělil Milan Polášek ze zlínské veterinární správy.

V případě, že dojde k potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, mají lidé vyhledat lékaře.