Pokud se neprokáže další případ, skončí mimořádné opatření automaticky na konci dubna. V tuto chvíli veterinární správa do ochranného pásma zařadila nejen oblast Zahnašovic, ale také okolní katastr Holešova a Martinic.

„Lidé by měli být bdělí. Přece jen se jedná o nemoc, u které byl prokázán její přenos na člověka. Se zvířetem by neměli manipulovat. Nabádáme je, aby kontaktovali veterinární správu či myslivce,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy František Mahdalík.

„Do míst, která jsou zařazena do ochranného pásma, chodí velké množství obyvatelstva. Často i se psy. Ti zajíce snadno vyčmuchají a jsou také vystavení riziku nákazy,“ upozornil na nebezpečí pro čtyřnohé mazlíčky František Němec z mysliveckého spolku v Zahnašovicích.

O nemoci
Brucelóza zajíců je nebezpečná nákaza, kterou vyvolává bakterie Brucella suis. Toto onemocnění je přenosné mezi zajíci, ze zajíců na prasata a naopak a existuje i možnost nakažení člověka a srnčí zvěře
zdroj: Státní veterinární správa