Práce proběhnou ve dvou etapách za úplné uzavírky s objízdnými trasami přes okolní obce, ve třetí etapě pak za částečné uzavírky s řízením provozu světelnou signalizací. Práce potrvají do listopadu.

Silničáři opraví silnici III/4389 v délce 267 metrů a silnici III/43810 v délce 144 metrů, kde dojde k celkové výměně konstrukce vozovky. „Dále bude upraveno napojení silnice III/43812 v délce cca 34 metrů. Součástí stavby je celková přestavba mostu včetně úpravy toku Libosvárka. Přestavba mostu si vyžádá rovněž přeložku plynovodu. V rámci stavby bude provedeno odvodnění silnic a přilehlých ploch pomocí dešťových vpustí napojených do stávající a nové kanalizace a na silnicích bude instalováno nové dopravní značení,“ uvedl za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota.

Pět měsíců po objížďce

Práce si podle jeho slov zhruba na pět měsíců vyžádají úplnou uzavírku silnic. „Veškerá doprava mimo integrovaného záchranného systému bude vedena po objízdných trasách stanovených pro jednotlivé etapy,“ dodal Cekota.

Dokončovací práce, které potrvají zhruba další dva měsíce, pak budou probíhat pouze za částečné uzavírky pouze po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí semaforů.

Rekonstrukce vyjde na více než 24 miliony korun, práce by měly skončit v listopadu.