„Naše skupiny se zpravidla skládají ze tří koledníků a vedoucího, který má víc než 15 let. Každá má zapečetěnou pokladničku a každý vedoucí má u sebe průkazku koledníka a musí mít u sebe občanský průkaz,“ vyjmenovala ředitelka Charity Anna Valachová.

V případě pochybností lidé rozhodně nemají peníze dávat a věc hned ohlásit Městské policii na linku 156, případně přímo Charitě na telefonní číslo 731 104 267. (hed)