Změnu majitele iniciovaly obě zúčastněné strany: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který pozemky doposud vlastnil, a Zlínský kraj, v jehož péči už brzy bude.

„Hodnota převáděných parcel přesahuje částku 1,7 milionu korun. Parcely jsou zastavěné silnicí III. třídy, kterou už vlastní Zlínský kraj,“ informovala Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu, který tak pomohl novému vlastníkovi k sjednocení vlastnických vztahů pozemních komunikací a pozemků v rámci silniční sítě Zlínského kraje.

Převod ale zatím ještě není dotažený do konce. „Proces je z devadesáti procent hotový, ale samotný převod ne. Vázne na omezení vlastnického práva,“ informovala Jana Míšková z Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Případných problémů kvůli změně vlastníka se lidé žijící na Zdounecku obávat nemusejí. „Nic jim nehrozí, jedná se opravdu jen o pozemky pod cestou, jako jsou příkopy či asfalt. Jen tam prostě jsou a nikdo si jich nevšímá,“ uzavřela Míšková.