Za zrušením povolení z července 2008 stojí podané rozklady tří občanských sdružení, podle kterých Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nesplnilo všechny podmníky územního rozhodnutí.

„Občanské sdružení Životní prostředí ze Zlína a Unie pro řeku Moravu z Brna upozornily, že investor před podáním žádosti o stavební povolení nezískal souhlas s nakládáním zeminy při jejím odstranění, což je jedna z podmínek územního rozhodnutí. Ministerstvo pak tuto podmínku přepsalo i do stavebního povolení. To je ale nezákonné, neboť měla být už dávno splněna,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Právě tato organizace podala třetí rozklad, ve kterém namítala, že nelze povolit žádnou stavbu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů, pokud to nepovolí příslušné orgány. S tímto ale Děti Země u ministra neuspěly.

„Schválení silnice R49 do Zlína a dále na Slovensko je podle nás ale i tak dopravním omylem a finanční hladovou zdí, která by navíc zničila Přírodní park Vizovické vrchy,“ upozorňuje Patrik.

Ministerstvo dopravy (MD) se k problematice staví s obezřetností. „Celá problematika je poměrně složitá a těžko se stručně vysvětluje, ale de facto ano, důvodem zrušení stavebního povolení je nakládání s ornicí,“ vysvětlil mluvčí Karel Hanzelka.

Ze strany ministerstva podle něj nedošlo k pochybení, protože na počátku bylo stanovisko Městského úřadu v Holešově, že jsou splněny všechny podmínky pro vydání územního rozhodnutí.

„Později se však ukázalo, že nejsou. Snažili jsme se s tím vypořádat, jak nejlépe jsme uměli. Rozkladová komise, která věc posuzovala, však měla jiný názor a doporučila panu ministrovi stavební povolení zrušit. Rozhodně však nesouhlasíme s tvrzením, že něco bylo nezákonné,“ brání se Hanzelka.

S argumenty Dětí země podle něj ministerstvo nesouhlasí, protože chránění živočichové se před zahájením stavebního řízení v dané lokalitě nevyskytovali. „Ani později výskyt nebyl potvrzen, proto rozkladová komise tyto námitky zamítla,“ doplnil mluvčí.

Nyní se tedy celé představební papírování musí absolvovat znovu. Není vůbec jasné, kdy by se mohlo ve stavbě pokračovat. „Termínově těžko říci, budeme se snažit co nejdříve. Rozhodně však v současné době nejsou na výstavbu R49 peníze,“ konstatoval Hanzelka.

Město Holešov si tak bude muset na zlepšení dopravní situace počkat. K nedávno postavené průmyslové zóně totiž většina aut podle plánů měla přijíždět právě po rychlostní silnici R49.

„Nyní se k ní auta dostanou od Zlína přes Martinice a od Hulína odbočkou na Ludslavice a Zahnašovice. Většina jich ale projíždí přes město, což je velmi nepříjemné,“ posteskl si místostarosta Holešova Rudolf Seifert.

Město se tak místo státu bude muset spolehnout samo na sebe a na kraj. Ze společných financí se chystá vybudouvat jihovýchodní obchvat a kruhový objezd u Gymnázia Ladislava Jaroše.