Meziříčská radnice vyčíslila škody způsobené na veřejném majetku na dva miliony sto tisíc korun.
„Drtivá část připadne na opravy, zbývajících osmačtyřicet tisíc si vyžádá úklid,“ konstatoval Jaroslav Straka z odboru komunálních služeb městského úřadu.

Nejhůře dopadla Poličná, kde bude nákladem více než sedmi set tisíc korun nutné opravit dvě lávky přes potok Loučka a zhruba pět set metrů místních komunikací, zpevnit koryto a odklidit splašky.

Radnice vyčíslila škody veřejného majetku na dva miliony sto tisíc korun

„V místních částech Brňov a Hrachovec voda podemlela cesty, v Podlesí a Krhové poškodila mostky a v Bynině silniční propustek,“ připomněl mluvčí radnice Josef Beneš.

Uchráněno podle jeho slov nezůstalo ani samotné město. Oprava zhruba šesti set metrů podmletých vozovek a chodníků přijde na více než šest set tisíc korun.

Meziříčský starosta Jiří Částečka odeslal přehled povodňových škod hejtmanovi Liboru Lukášovi se žádostí o příspěvek na jejich odstranění. „Hejtman náš soupis převzal s tím, že se vyjádří po jeho prostudování,“ vysvětlil starosta.