Ve Zlíně se zúčastní mše svaté za přítomnosti všech českých biskupů, kardinála Miroslava Vlka a bývalého papežského nuncia Giovanniho Coppy. Zítra se k procesí přidají další zájemci a vydají se směrem na Velehrad, kde začínají Dny dobré vůle u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje.