„Chceme se s pojišťovnami dohodnout tak, aby všechny porodnice v kraji fungovaly jako dosud,“ prohlásil zlínský hejtman Jiří Čunek. A také vedení kroměřížské radnice se proti možnosti, že by tamní porodnice měla být výhledově uzavřena, rychle ohradilo.

Zmíněná varianta se objevila v pracovním dokumentu kraje a v médiích ji v prosinci zmínil i hejtman. Odvolával se na to, že by péči v některých porodnicích možná mohly přestat platit zdravotní pojišťovny.

K 31. prosinci letošního roku například končí lůžkovým zařízením v ČR dosavadní smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP).

Její mluvčí Oldřich Tichý ale podle vedení radnice slíbil, že VZP bude hledat takové řešení, které bude pro její klienty garantovat zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné zdravotní péče.

Při jednání o dalším postupu se má brát v úvahu pohled odborných autorit v daném medicínském oboru, legislativou daná hustota jednotlivých zdravotnických zařízení, dlouhodobé trendy ve vývoji medicíny i demografické změny.

„Porodnice musí být zachována v nezměněné podobě. Uděláme pro to maximum,“ ujišťuje také kroměřížský starosta Jaroslav Němec. I podle místostarosty Pavla Motyčky je zachování porodnice klíčové.

„Snažíme se podporovat prorodinnou politiku, což je v příkrém rozporu s případným zavíráním porodnice. Nemocnice v okresním městě by měla mít porodnici i dětské oddělení,“ míní Pavel Motyčka, který je sám zároveň i krajským zastupitelem.

Gynekologicko-porodnické oddělení v Kroměříži je podle vedení radnice vyhledávané pro svou rodinnou atmosféru a individuální přístup, zprávy o jeho rušení v každém případě vzbudily rozruch například mezi uživateli na sociálních sítích.

Pokud by kraj porodnici zrušil, zaniklo by navíc podle výše zmíněného pracovního dokumentu i dětské oddělení a o práci by tak přišlo celkem asi sedmdesát kmenových zaměstnanců.

Zastupitelstvo kraje by se mělo na příštím jednání zabývat koncepcí rozvoje nemocnic, hejtman v médiích také zmínil, že změny by se mohly týkat i dalších oddělení kroměřížské nemocnice. Jednat se prý bude o zrušení lůžek na očním oddělení a ohrožena je také ortopedie.

„V případě dětského a očního oddělení i ortopedie ale budeme postupovat stejně jako u porodnice, jejich rušení je tedy pro město neakceptovatelné,“ uzavřel starosta města Jaroslav Němec.