„Není to dobré. Vždyť si platíme vysoké sociální a zdravotní pojištění, a to není nijak malé,“ sdělila jedna zpacientek Kateřina Kořínková zeZlína.

Podobně reagovala idalší návštěvnice pohotovosti. „Za služby si klidně budu platit. Ale jen když vím, že ty peníze jdou zaměstnancům a nemizí bůh ví kde,“ podotkla Dagmar Kaňovská rovněž zeZlína.

Zlínská nemocnice vyčlenila ve svém areálu pro výběr poplatků sedm míst. Ty se nacházejí vdevátém, dvanáctém a čtrnáctém pavilonu. „Další jsou vbudově porodnice, Léčebny dlouhodobě nemocných, interny a úrazovky,“ vyjmenovala mluvčí nemocnice Karla Havlíková.

Tyto poplatky vybírají nově přijaté pracovnice zřad zdravotních sester. „Všechny absolvovaly potřebné školení a znají zdravotnickou problematiku,“ doplnila mluvčí. Dodala ještě, že nemocnice se rozhodla pro takový systém platby, protože náklady na zřízení takových míst a jejich technické vybavení totiž vyjdou mmohem levněji než nákup automatů.

Každý pacient, který přijde kambulatnímu vyšetření, přijde nejdříve do výběrového místa, kde dostane doklad kúhradě a zaplatí danou částku. Pak teprve odejde kvyšetření. „Informace otom, na kterém výběrovém místě poplatek uhradit, jsou rozmístěny na tabulích uvrátnice, ubudovy úrazovaky a Léčebny dlouhodobě nemocných,“ vyjmenovala dále Havlíková.

Pacienti, kteří jsou hospitalizovaní, dostanou při odchodu znemocnice složenku, kterou musí uhradit do osmi dnů po propuštění. „Ikdyž jsou lidé vyzýváni, aby poplatky neplatily, vnaší nemocnici placení budeme vyžadovat. Pokud někdo nezaplatí, stává se dlužníkem a podle toho budeme vůči němu ipostupovat,“ upozornil předseda představenstva nemocnice ZdeněkMikel.

Od včerejška musejí pacienti zaplatit ulékaře třicetikorunový poplatek za jednu návštěvu. Stejnou cenu zaplatí iza jednu položku na receptu. Šedesát korun se hradí za den pobytu vnemocnici a devadesát korun za ošetření na pohotovosti.

Přečtěte si také:

Poplatky: jak se budou vybírat