Jednalo se ale naštěstí jen o hasičské cvičení, které mělo prověřit dojezdové časy zásahových vozidel, taktické postupy jednotek požární ochrany, hydrantové sítě v podniku a zdokonalit součinnosti hasičů z profesionálních i dobrovolných jednotek. „Při čištění stříkací kabiny v lakovně došlo nedodržením technologického postupu ke vzniku statického náboje a vznícení usazeného laku. Požár se rychle rozšířil na židle uložené okolo stříkací kabiny, byl ohrožen i příruční sklad hořlavých kapalin,“ popsal námět cvičení mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Podobné akce jsou v podniku TON podle mluvčího plánovány často, protože jde nejen o významnou výrobu nábytku v regionu, ale hlavně o místo s nebezpečím vzniku požáru při práci s vysoce hořlavými látkami.