Spočívá v omezení pomoci organizací, které rozdávají jídlo a ošacení zdarma. A také v lepší informovanosti. Už nyní radnice distribuuje letáky, které vysvětlují fungování sociálních služeb ve městě a nabízí konkrétní postupy.

„Zmapovali jsme, že lidé bez domova si nevyřizují sociální dávky, nepotřebují to, protože je o ně postaráno i bez toho. Když dostanou pomoc zdarma, vede je to k tomu, že nemusí dělat vůbec nic,“ objasnil místostarosta města Pavel Motyčka, který má na starost sociální oblast.

V letáku jsou informace o tom, kde se jim dostane pomoci, kde se mohou zdarma umýt, dostat čisté prádlo, strávit noc. „Chceme alespoň část z nich motivovat k tomu, aby netrávili život na ulici s levným alkoholem v ruce,“ dodal Motyčka.

V Kroměříži jsou k dispozici azylové domy, nízkoprahová denní centra či různé terénní programy. Jejich využití je ale dobrovolné a obvykle si jako podmínku kladou střízlivý stav klienta. I proto mnozí dávají přednost životu na ulici.

Na informační kampaň bude navazovat projekt Stravenka. „Jeho podstatou je to, že za odvedenou práci, například drobný úklid, dostanou poukázku na jídlo. Cílem je zapojovat lidi bez přístřeší do běžného života,“ doplnil vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Část přichází ze záchytky a psychiatrie

Nápad však může být úspěšný jen v případě, že se městu podaří přesvědčit církevní a neziskové organizace, aby se do něj zapojily a jídlo začaly vydávat právě na základě stravenek. „Jednáme s nimi,“ ujistil Motyčka.

Stabilně se v Kroměříži pohybuje zhruba patnáct lidí bez domova, kteří zde mají kořeny. Podobný počet osob je odjinud, generuje je především protialkoholní záchytná stanice a psychiatrická nemocnice. Zdrží se nějakou dobu a pak se přesouvají do větších měst, která jim skýtají více možností a anonymity.

„Vždy se bohužel najdou lidé, kteří z ulice nepůjdou a kteří budou dělat problémy. Jedná se o celorepublikový problém. Proto bychom uvítali, kdyby došlo ke změně v legislativě, která by dala městské policii více pravomocí,“ řekl starosta Tomáš Opatrný. Město alespoň rozšiřuje seznam míst, na nichž se nesmí konzumovat alkohol, nově o chodník u Domu kultury, a kamerový systém. Ten bude nyní dohlížet také na parčík u kostela Panny Marie a prostranství mezi farou a kostelem.

Odvézt člověka z území města může být únos

Strážníci mohou proti bezdomovcům zakročit jen pokud porušují zákon či městskou vyhlášku. Podle ředitele městské policie Libora Kubiše je však i v tomto případě problematické pachatele potrestat. „Ukládání sankcí je neúčinné. Pokuty neplatí,“ řek Kubiš.

Zákon před lety umožňoval pachatele přestupku z města vykázat. „Fungovalo to, tento institut jsme hojně využívali. Bohužel, legislativa se změnila. Pokud bychom teď například chtěli člověka bez domova odvézt do místa jeho trvalého pobytu, mohlo by to být kvalifikováno jako únos,“ uzavřel Kubiš.

Vybrali jsme pro vás: